Certificaten

Certificaten en diploma┬┤s

Schildersbedrijf Jos Kunnen en Zonen bv is aangesloten bij Fosag (Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf). Hier krijgen wij een goede ondersteuning en advies. Ook zorgt het Fosag (dmv de AF erkenning) voor de kwaliteitsbewaking van de aangesloten schildersbedrijven. Wij zijn dan ook trots de AF erkenning al vele jaren te mogen voeren.

Als erkend leerbedrijf is er voor jongeren bij ons plaats om het vak te leren. Onze eigen menssen zijn allen in het bezit van een vakdiploma en hebben daarnaast vaak nog aanvullende opleidingen gedaan.

Om op een verantwoorde manier te werken heeft het bedrijf VCA Certificaten, en is iedereen in het bezit van het diploma basis veiligheid. De meeste medewerkers zijn opgeleid voor het werken in een hoogwerker. Enkele zijn in het bezit van een EHBO of BHV diploma (bedrijfshulpverlener) Het spreekt voor zich dat er alleen gewerkt wordt met gekeurde materialen en gereedschappen.